ރާއްޖެ

ވިޖުއްކޮ އަލުން އެނބުރި ދަ ގްރާންޑޭ އަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ފޯކައިދޫގެ ފަހަތް ބެލެހެއްޓުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އަހުމަދު ވިޖުދާން (ވިޖުއްކޮ) ދަ ގްރާންޑޭސްޕޯޓްސް ކުަބާ ގުޅިއްޖެއެވެ. ރ. އަލިފުށްޓަށް އުފަން ޒުވާން އުންމީދީ ޑިފެންޑަރު ވިޖުދާން ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވައިކަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ނުކުމެއެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

އެންމެ މަޤުބޫލު