Fahuminet - A different flavor for sports readers

މޮޅަށް ނުކުޅުނަސް ހަޒާޑް ގައުމީ ޓީމަށް ނަގައިފި

އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި ސީޒަންގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވިންގާ އެޑެން ހަޒާޑް އަންނަ މަހު ފަށާ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ބެލްޖިއަމްގެ ސްކޮޑްގައި ހިމަނައިފި އެވެ. 100 މިލިއަން ޔޫރޯ…