Fahuminet - A different flavor for sports readers

ޝަކްތަރުގެ ޅަކުދިން ނުކުމެ ރަސްގެފާނު ލަދުގަންނަވާލައިފި

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޔޫކްރެއިންގެ ޗެމްޕިއަން ޝަކްތަރު ޑޮނޭޝް އިން މުބާރާތް އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށްފިއެވެ. ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-3 އިން އެ ޓީމު ބަލިވި އިރު އިދިކޮޅުން…