ރާއްޖެ

އައިއޯއައިޖީ: ސާއިދު ފައިނަލަށް، މުޅި ގައުމު އުއްމީދުގައި!

މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އައިލެންޑް އޯޝަން ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނާ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ވާދަކުރާ 100 މީޓަރު ދުވުމުން އޭނާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ސާއިދަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގައި މި ބައިން ރަން މެޑަލް ހޯދައިދީ ގައުމު ފަހުރުވެރިކޮށްދިން އެތުލީޓެކެވެ. ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ސާއިދު