މީހުން

ނޭމާ އަށް އަނިޔާވެ ޔުނައިޓެޑް މެޗް ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ

ފްރެންޗް ކަޕްގައި ރޭ ސްޓްރަސްބާގް އާ ދެކޮޅަށްކުޅެ 2-0 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް އަނިޔާވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ނޭމާއަށް އަނިޔާވެގެން ބޭލިއިރު އޭނާ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

އެންމެ މަޤުބޫލު