Fahuminet - A different flavor for sports readers

ޔުނައިޓެޑުން ވަކިކުރިފަހުން ހުސްކޮށްހުރި ވެން ހާލްއާ ނެދަލެންޑްސް ޓީމު ހަވާލުކޮށްފި

ހުސްވެފައިވާ ނެދަލެންޑްސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެޓީމަށް އިރުޝާދުދީފައިވާ ލުއީ ވެން ހާލް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 69 އަހަރުގެ ނެދަލެންޑްސް އަށް އުފަން ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އެންމެ…