ފުޓްބޯޅަ

ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަނީ އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަ: ރައިސް

އިނގިރޭސި ކްލަބް ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާނެކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި އަސްލެއް ނެތްކަމަށާއި، އޭނާގެ ވިސްނުމުގައި ހުރީ ވެސްޓް ހޭމްއާ އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކަމަށް ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ޑެކްލަން ރައިސް ބުނެފި އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ޔުނައިޓެޑުން އަންނަނީ އެޓީމުގެ މެދުތެރެ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު 70