Fahuminet - A different flavor for sports readers

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް އިބްރަހިމޮވިޗަށް ނުކުޅެވޭގޮތް ވެއްޖެ

ޔޫއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި، އޭސީ މިލާން ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުގައި އޭސީ މިލާންގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗަށް، އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވޭނެ ކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 39…