ރާއްޖެ

ސެމީގެ ފަހު ދެޖާގަ ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑާއި ބައުސް އަށް

ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑާއި ދި ބައުސް ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ އިއްޔެ ހަވީރު ގުރޫޕް 5 ގެ އެއްވަނަ ޓީމް މުއިވެޔޮ ފްރެންޑްސް އާ ވާދަކޯށް 4-0 އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. އަހުމަދު ސިމްހާން

ފޮޓޯ ގެލެރީ

އެންމެ މަޤުބޫލު