Fahuminet - A different flavor for sports readers

ބޮޑުއީދު ބައިބަލާ މި އަހަރު ފޯރި ގަދަކޮށް އޭދަފުށީގައި

މިއަހަރުގެ ބޮޑުއީދާ ދިމާކޮށް ބ. އޭދަފުށީގައި މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން “އޭދަފުށި ބައިބަލާ 1443” ގެ ނަމުގައި ބައިބަލާ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އޭދަފުށީ ގުރޫޕެެއް ކަމަށްވާ ބަނަފްސާ ކަންމަތި (ބީކޭ) އިން އިންތިޒާމްކުރާ މި…


އެންމެ މަޤުބޫލު

Sorry. No data so far.