ރާއްޖެ

ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުން ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތް ޖުވެނައިލް ހޯދައިފި

ފ. ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުން އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި “ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް” ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެރަށުގެ ޖުވެނައިލް ޓީމް ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖުވެނައިލް ހޯދީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރޯޔަލް ކްލަބް 3-2 އިން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ