ރާއްޖެ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ގޮއިދޫ އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ށ. ގޮއިދޫ އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނީ ހއ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅުގެ ދެ މެޗާއި އއ. އަދި ފ. އަތޮޅުގެ މެޗެކެވެ. ރޭ ގޮއިދޫ ވަނީ