އެހެނިހެން

ނަޑާލް ބަލިކޮށް ޖޮކޮވިޗް ފައިނަލަށް

މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިއަށްދާ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލަށް ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ސެންޓަރ ކޯޓްގައި