ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް ބޭރުގެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަނީ

Advertisement

ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް ބޭރުގެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަނީ

ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފް
ދޯހާއަށް ފުރި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް

މި މަހު ކުވައިތުގައި ފަށާ ވެސްޓަން ރީޖަން ޓީ 20 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމް މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ތަމްރީންތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. މި ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގައުމީ ޓީމް ދޯހާއަށް ފުރީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑުން މައުލޫމާތުދީފައިވާ ގޮތުގައި މި ތަމްރީން ދަތުރުގައި ގަތަރުގެ ގައުމީ ޓީމާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ ދެ މެޗް ކުޅޭނެއެވެ. ގަތަރުގައި ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޓީމް ދާނީ ސީދާ ކުވައިތަށެވެ. 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މިކުރާ ދަތުރުގައި ސާދަ ކުޅުންތެރިންނާއި ހަތަރު އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެއެވެ.

Advertisement

އޭޝިއަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެސްޓާން ރީޖަން ޓީ 20 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ނުކުންނާނީ ޑިސެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު ކުވައިތާ ދެކޮޅަށެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ޑިސެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު ބަހުރެއިން އާ ވާދަކުރުމަށް ފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށެވެ. މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފަހު މެޗްގައި މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ ގަތަރާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *