ކިންގްސް ބަލިކޮށް ގައުމީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް އަށް

Advertisement

ކިންގްސް ބަލިކޮށް ގައުމީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް އަށް

ޢަލީ ޝަހީމް
ގައުމީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޓީރެކްސް ޓީމު ތައްޓާއެކު. އެޓީމުގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ ގައުމީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުން. ފޮޓޯ: ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ޓީމް

ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ލީގުގައި ރޭ ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން 13 ވަނަ ގައުމީ ލީގު ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗުން ޓީރެކްސް ކުރިހޯދީ 69-74 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކިންގްސް ހޯދިއިރު ގައުމީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީރެކްސް އިންނެވެ. މިއަހަރު ކިންގްސް ގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފައި ޓީރެކްސް އިން ގައުމީ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ދެން އޮންނާނީ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ކުޅުމެވެ.

Advertisement

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ ޓީރެކްސް އަށް ކުޅޭ ބޮސްނިއާގެ ކުޅުންތެރިޔާ އޭއަމިން ޖޭޒްވިން އެވެ. ޖޭޒްވިންގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނުނުއިރު އޭނާ ހުއްޓުވުމަށް ކިންގްސް ޓީމަށް ރޭގެ މެޗުގައި އުނދަގޫވިއެވެ. އެކަމަކު މި ދެޓީމު ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރި މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ކިންގްސް އިންނެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ ސްޓިންގާސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުގެ ސްލޮވާކިއާ ކުޅުންތެރިއާ ރިލްވާން ބަކާރޭ އާއި ކިންގްސް ގެ މުހައްމަދު ޒިލާލް އާއި އެޓީމުގެ އެމެރިކާ ކުޅުންތެރިއާ މައިކް ފޭ އާއި ރެޕްޓާސްގެ މަފާޒް މުހައްމަދު އަދި އެޓީމުގެ ސާބިއާ ކުޅުންތެރިއާ މިލޯރޮޑް އެވެ.

ބާސްކެޓްބޯލް ގައި މި އަހަރު މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މުބާރާތްވެސް ކާމިޔާބު ކުރީ ޓީރެކްސް އިންނެވެ. މި އަހަރުގެ އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި ގައުމީ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު އެޓީމުގެ މިހާރު އަމާޒަކީ ގައުމީ މުބާރާތްވެސް ކާމިޔާބުކުރުމެވެ.

 

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *