ފޮޓޯ: ބާރަށު އެލަޔަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ފެށުން

Advertisement

ފޮޓޯ: ބާރަށު އެލަޔަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ފެށުން

ޢަލީ ޝަހީމް
ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތައް އެތުރިގެން. ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ހއ. ބާރަށު އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ބާއްވާ “އެލަޔަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018” އިއްޔެ އެރަށުގައި ވަނީ ފަށައިފައި. މުބާރާތުގައި 11 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައި ވާއިރު މެޗުތައް ކުޅެނީ ތިން ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން. މުބަރާތް ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ފޮޓޯ: އެލަޔަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

 

ބާރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *