ކާޑިފް އަތުން މޮޅުވެ، ލެސްޓާ ތައިލެންޑަށް

Advertisement

ކާޑިފް އަތުން މޮޅުވެ، ލެސްޓާ ތައިލެންޑަށް

ފަހުމިނެޓް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިރޭ ކާޑިފް ސިޓީ އަތުން ލެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މިރޭގެ މެޗަކީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ދަތުރުކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު ކުއްލިގޮތަކަށް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ލެސްޓާ ސިޓީގެ ވެރިޔާ، ތައިލެންޑުގެ ބިލިޔަނަރު ވިޗާއީ ސްރިވަދަނަޕްރަވާ އަވަހާރަވި ހާދިސާއަށްފަހު އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މިމެޗު ލެސްޓާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިންނެވެ.

ލެސްޓާއިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 55 ވަނަ މިނިޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޑެމަރާއީ ގްރޭ އެވެ. ބެން ޗިލްވެލް އޭރިޔާތެރެއަށް ހުރަސްކޮށްލި ބޯޅަ، ގްރޭ މުޅިން ހުސްކޮށްހުރެ އެއްފަހަރުން ވަނީ ގޯލުގެތެރެއަށް ވައްދާލާފައެވެ. ގްރޭގެ މި ގޯލު އޭނާވަނީ ވިޗާއީ އަށް ހާއްސަ ކޮށްފައެވެ. ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު ގްރޭ ޖޯޒީ ބާލައި އުފާފާޅުކުރިއިރު، އޭނާގެ ބޮޑީޝޫޓުގައި “ފޯ ކުން ވިޗާއީ” މިހެން ލިޔެފައި ވެއެވެ.

މިމެޗު ބަލަން ދަނޑަށްވަން ލެސްޓާ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ވިޗާއީގެ ނަން ޖަހާފައިވާ ބެނާތަކާއި ޓީޝާޓުތައް ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ވިޗާއީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް ލެސްޓާ ސިޓީގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވަނީ ތައިލެންޑަށް ފުރާގޮތަށް ހަމަގެހިފައެވެ.

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *