ވޯލްޑް ކަޕުގައި ލަނޑު ނުޖެހުނަސް، ލެވެންޑޯސްކީ ސުޕަރ ކަޕުގައި ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

Advertisement

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ލަނޑު ނުޖެހުނަސް، ލެވެންޑޯސްކީ ސުޕަރ ކަޕުގައި ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ފަހުމިނެޓް
ރޭގެ ޖަރުމަން ސުޕަރ ކަޕް މެޗުގައި ލަނޑެއް ޖެހުމަށްފަހު ލެވެންޑޯސްކީ އުފާފާޅުކުރަނީ. ފޮޓޯ: ޔާހޫ

މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޕޮލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވަޑް އަދި އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން، ރޮބާރޓް ލެވެންޑޯސްކީ، 29، އަށް ގޯލެއް ނުޖެހުނު ނަމަވެސް، ރޭ ކުޅެވުނު ޖަރުމަން ސުޕަރ ކަޕުގައި އޭނާގެ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުން ބެޔާން މިޔުނިކް މިމެޗުގައި އެއިންޓްރަކްޓް ފްރޭންކްފަޓް އަތުން މޮޅުވީ 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ފްރެންކްފަޓް އަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޖަރުމަން ކަޕް ފައިނަލުގައި 3-1 އިން ބެޔާން ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލި ޓީމެވެ.

Advertisement

ލެވެންޑޯސްކީ މިމެޗުގައި ތިން ލަނޑު ޖަހާ، ހެޓްރިކް ހެދިއިރު، އޭނާގެ ފުރަތަމަ ދެގޯލު ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފެނިގެން ދިޔައިރު ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ދެވަނަ ހާފުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ މިނިޓު ތެރޭގައެވެ.

މި ހެޓްރިކާއެކު ލެވެންޑޯސްކީ ވަނީ ބެޔާން އަށް ކުޅެދިން 196 މެޗުގައި 154 ގޯލް ޖަހާފައެވެ.

މެޗުގައި ބެޔާން އިން ޖެހި އަނެއް ދެގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކިންގްސްލޭ ކޯމަން އާއި ތިއާގޯ އަލްކެންޓްރާ އެވެ.

ޖަރުމަން ލީގުގައި ބެޔާން އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ މިމަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ހޮފެއިންހަމް އާދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައެވެ. އޭގެ ކުރިން، މިމަހު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަޔާން ނިކުންނާނީ ޖަރުމަން ކަޕް ފުރަތަމަ ބުރުގައި، އެސްވީ ޑްރޮކްޓަސެން/އަސެލް އާދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *