ޕެޑްރޯ ޗެލްސީއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި

Advertisement

ޕެޑްރޯ ޗެލްސީއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި

ފަހުމިނެޓް
ޕެޑްރޯ، ޗެލްސީ އާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމަށްފަހު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުލަބް ޗެލްސީއަށްކުޅޭ އެޓީމުގެ ސްޕެއިން ފޯވަޑް ޕެޑްރޯ އެޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އެއްއަހަރުދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓުގައިއެއް އަހަރު ބާކީ އޮށްވައި ޕެޑްރޯ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމަށްފަހު ބުނީ އޭނާ ޗެލްސީގައި ހުރީ އުފަލުންކަމަށެވެ. އަދި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ، ސަޕޯޓަރުން އަދި މެނޭޖްމަންޓާމެދު ވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޕެޑްރޯ، 31،  ޗެލްސީއާ ގުޅުނީ 2015 ވަނައަހަރު ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއިންނެވެ. އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީގައި ޕްރިމިއަރ ލީގް އަދި އެފްއޭކަޕް އެއްފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމަށް 64 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ  ޕެޑްރޯ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕާއި ޔޫރޯ ވެސް ސްޕެއިންއާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ސްކޮޑުން އޭނާއަށް ޖާގައެއް ނުލިބެއެވެ.

 

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *