ތިމަރަފުށްޓާއި ތިނަދޫވެސް ޒޯން ބުރަށް

Advertisement

ތިމަރަފުށްޓާއި ތިނަދޫވެސް ޒޯން ބުރަށް

ޢަލީ ޝަހީމް
އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ތިނަދޫ ޓީމު ތައްޓާއެކު. ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަން

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ގދ. ތިނަދޫވެސް ޒޯން ބުރުގެ ޖާގަތަށް ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

މާފަންނު މިނީ ގްރައުންޑްގައި ރޭ ތ. ގުރައިދުއާއި ވާދަކުރި މެޗުން ތިމަރަފުށި މޮޅުވީ 8-2 އިންނެވެ. އެ އަތޮޅުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީވެސް ތިމަރަފުށްޓާއި ގުރައިދޫ އެވެ. މި ދެޓީމު ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗު ތިމަރަފުށި ކާމިޔާބު ކުރީ 6-1 އިންނެވެ. ދެ މެޗުގެ އެގްރިގޭޓުން ތިމަރަފުށްޓަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ 14-3 އިން މޮޅުވެގެންނެވެ. ތ. އަތޮޅު ބުރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމްވެސް ލިބުނީ ކުޅުނު ދެމެޗުގައިވެސް ހެޓްރިކް ހެދި އިސްމާއީލް މުނީޒަށެވެ.

އަތޮޅު މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި އިސްމާޢީލް މުނީޒް. އޭނާ ވަނީ ކުޅުނު ދެމެޗުގައިވެސް ހެޓްރިކް ހަދާފައި. ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަން

ތިމަރަފުށްޓަކީ މިއަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ފުޓްބޯޅައިގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަށެވެ. އެރަށުން ވަނީ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުވެސް 2016 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ގދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތިނަދޫ ކަށަވަރު ކުރީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން 7 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ތިން މެޗުގެ މަޑަވެލި އަދި ގައްދޫއާ ވާދަކުރި ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ވާދޫއާ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ތިނަދޫގެ ފަހަތުން ދެވަނަ ލިބުނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގައްދޫއަށެވެ.

ގދ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި އިބްރާހީމް ޝަނޫނަށް ކޯޗު ޢަލީ ސުޒޭން ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަން

ގދ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ ތިނަދޫ ޓީމުގެ ޒާހިދު އެވެ. އަތޮޅު ބުރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ ތިނަދޫ ޓީމުގެ އިބްރާހީމް ޝަނޫންއެވެ.

މުބާރާތުގެ އަތޮޅު ބުރު ޗެމްޕިއަންކަން ފަސް އަތޮޅަކުން ހޯދާފައިވާއިރު، އެޓީމުތައް މިހާރު ވަނީ ޒޯން ބުރަށް ކޮލިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅުގެ ފައިނަލަށް ގޮސްފައިވާ ނާވައިދޫ އަދި ކުމުންދޫވެސް ވަނީ ޒޯން ބުރަށް ކޮލިފައި ވެފައެވެ.

މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ފަހުވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ އިތުރު ރަށްތަކެއް ކަށަވަރު ވެގެންދާނެއެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 55 ރަށަކުން ވާދަކުރާއިރު އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ޓީމުތައް ވާދަކުރާނީ އަންނަ ހަފްތާ ފަށާ ޒޯން ބުރުގައެވެ. އަތޮޅު ބުރުގެ ފަހު މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރެއެވެ.

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *