ސްޕެއިންގެ ކޯޗަކަށް ހިއޭރޯ

Advertisement

ސްޕެއިންގެ ކޯޗަކަށް ހިއޭރޯ

އަޙްމަދު ޔަޝައު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިން، ޕޯޗުގަލް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު ފެށެން 48 ގަޑިއިރަށް ވެފައިނިކޮށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓީގު މަޤާމުން ވަކިކޮށް، ކުރީގެ ކެޕްޓަން ފެނާންޑޯ ހިއޭރޯއާ ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ސްޕެނިޝް ފެޑެރޭޝަނުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ލޮޕެޓީގު މަޤާމުން ވަކިކުރީ، ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނަށް އެންގުމަކާ ނުލައި، ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ސްޕްއިންގެ އެންމެ ބޮޑު ކުލަބު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ހަވާލުވާން އޭނާ ނިންމުމުންކަމަށް ބުނެއެވެ. ލޮޕެޓީގު މަޤާމުން ވަކިކުރިއިރު އޭނާ ވަނީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ސްޕެއިނާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް 2020 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އާ ކޮށްފައެވެ.

ލޮޕެޓީގު

ސްޕެއިން ޓީމުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ހިއޭރޯ 2015 ވަނަ އަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އެސިސްޓަންޓު ކޯޗުކަން ކޮށް، 17/2016 ސީޒަންގައި ސްޕެއިންގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަން ޓީމެއް ކަމަށްވާ ރެއާލް އޮވިއެޑޯގެ ހެޑް ކޯޗުކަން ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގައުމީ ޓީމަށް 89 މެޗު ކުޅެދީ 29 ގޯލް ޖަހާފައިވާއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 400 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ގޯލް ޖަހާފައިވާ ޑިފެންޑަރު 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަންވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޭވަރިޓުންގެ ތެރޭގައި ސްޕެއިން ހިމެނޭއިރު، ލޮޕެޓީގުގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން ކުޅުނު 20 މެޗުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. 14 މެޗުން މޮޅުވެފައިވާއިރު، 6 މެޗު އެއްވަރުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *