އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން މަތީފެންވަރުގެ އެވޯޑެއް މަރުޒޫގަށް ލިބިއްޖެ

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން މަތީފެންވަރުގެ އެވޯޑެއް މަރުޒޫގަށް ލިބިއްޖެ

ޢަލީ ޝަހީމް

އޭޝިއާގެ ކުޅިވަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހިދުމަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިއާ (އޯސީއޭ) އިން ދޭ މެރިޓް އެވޯޑް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގް (މަރޭ) އަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން އަންނަ މަރުޒޫގަށް މި އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގަތީ އޮމާނުގައި މިހާރު ކުރިއަށް އޯސީއޭގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގަ އެވެ. އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގަތުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަރުޒޫގް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އާއިލާއަށާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެތުލީޓުންނަށް ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ހާއްސަކުރާ ކަމަށެވެ. މަރުޒޫގް ވަނީ އެ ކާމިޔާބީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފަ އެވެ. މަރުޒޫގްގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭން މި އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް އެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މަރުޒޫގް އަންނަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުޅިވަރަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.  އެ މަގާމްގައި ތިން ވަނަ ދައުރު ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު މަރުޒޫގެ ވިސްނުންފުޅާ އެއްގޮތައް އެކުލަވާލާ ޕްލޭންގެ ދަށުން މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ސަރަހައްދީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

ކުރިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި އައިލެންޑް ފުޓްބޯލް ކްލަބް (އައިއެފްސީ) އަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުއްވި މަރުޒޫގް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު އިވެންޓްތަކުން ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަށް މެޑަލް ހޯދިދާނެކަން ގަބޫލުކޮށްދިނުމެވެ. މި ވިސްނުމުގައި މަސައްކަތްކޮށް ގިނަ އެތުލީޓުންތަކަކަށް ތަމްރީނާއި ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތުތައް މަރުޒޫގް ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މަރުޒޫގް އަންނަނީ ފުޓްބޯޅައަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ މަގްބޫލުކަން އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޓޭބަލް ޓެނިހާއި ބެޑްމިންޓަން އަދި އެތުލެޓިކްސް ފަދަ އިވެންޓްތަކުން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published.