ޔޫއެފާއިން މޮރީނިއޯ އަށް އަދަބު ދީފި

Advertisement

ޔޫއެފާއިން މޮރީނިއޯ އަށް އަދަބު ދީފި

ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ރޯޔަލް އެންޓްވާޕް އާ ދެކޮޅަށް ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗު ފަށަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގަޑިއަށް ދަނޑަށް ނުނުކުތުމުން ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ޔޫއެފާ އިން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް އަދަބުދީފި އެވެ. 0-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވި މި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ކުޅެން އެރުން ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން ޔޫއެފާ އިން މޮރީނިއޯ ދިން އަދަބަކީ އެއް މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމެވެ.

މޮރީނިއޯ ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތުގެ މެޗަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިތުރުން ޔޫއެފާ އިން ވަނީ މެޗަށް ލަހުން ނުކުތުމުގެ ސަބަބުން 23 ހާސް ޕައުންޑުން ޓޮޓެންހަމް ޖޫރިމަނާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި، މީގެ އިތުރުން ޔޫއެފާގެ ގަވައިދާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އިތުރު 2،600 ޕައުންޑުން އެ ޓީމު ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގްރޫޕް ޖޭ ގައި ޓޮޓެންހަމް ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު އެ ޓީމު މިވަގުތު އޮތީ ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލިބުނު ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *